000 00401nam a2200157Ia 4500
008 190425s9999 xx 000 0 und d
020 _aNO
040 _cNA
041 _aChinese
050 _aBV652
_b.1 .S3
100 _dSANDERS, J. OSWALD
245 0 _a属灵领袖 Shu Ling Ling Xiu
260 _a香港
_b福音证主协会 Fu Yin Zheng Zhu Xie Hui
_c1979
300 _a184页
942 _cBK
999 _c16765
_d16765